Työpajatyöskentely käynnissä!

Työpajatyöskentelyn tavoitteena on kartoittaa ja määritellä kuntien prosesseja, joita halutaan tarjota kuntalaisille Kunta-Akkunassa. Kunta-Akkuna-hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää kuntien sähköistä asiointia ja saada kaikille osallistuville kunnille yhtenäiset toimintamallit ja työnkulut. Näitä tavoitteita toteutetaan työpajoissa, joissa osallistujat perehdytetään käyttötapausten, prosessien ja palvelupolkujen kuvaukseen kartoitetaan kuntien käytössä olevat järjestelmät opetellaan tunnistamaan prosessit ja priorisoidaan toteutusjärjestys seurataan uusien … Lue lisää