Kunta-Akkuna avataan maaliskuussa

Kunta-Akkuna-portaalin rakennustyöt ovat hyvällä mallilla ja portaali avataan maaliskuussa kuntalaisten käyttöön. Portaalista kuntalainen löytää helposti kaikki oman kuntansa tarjoamat sähköiset palvelut, kuten avustushakemuslomakkeet, kirjastopalvelut tai palautekanavan.

Kunta-Akkunan palautekanavassa kuntalainen voi antaa kunnalle palautetta esim. hiihtolatujen kunnosta tai rikkoontuneesta leikkipuiston keinusta. Palautteeseen voi myös liittää kuvan mukaan. Kunta voi vastata palautteeseen portaalissa ja kertoa esim. milloin latu tai keinu tullaan kunnostamaan.

Kuntien sähköiset palvelut löytyvät siis maaliskuussa Kunta-Akkunasta. Sitä ennen portaalia viimeistellään ja testataan, jotta Kunta-Akkunasta saadaan mahdollisimman hyvin kuntalaisia palveleva kokonaisuus!