Kuntalaiset toivovat lisää digipalveluja

”Helppokäyttöisyys, käyttäjäystävällisiä palveluja, kaikki palvelut sähköisiksi.” Kunta-Akkuna – hankkeen kuntalaisille suunnattuun digipalvelukyselyyn vastasi 200 kuntalaista. Kuntalaiset toivovat kunnilta digipalvelujen kattavaa kehittämistä. Vastaajat pitivät myös tärkeänä, että monipuolisten digipalvelujen rinnalla kunnat tarjoavat edelleen perinteisempiä palveluja niitä tarvitseville asukkaille.

Kunta-Akkuna – hanke antaa kunnille hyvän tilaisuuden kehittää digipalveluja kuntalaisten tarpeita vastaaviksi. Tärkeimpinä kehityskohteina vastaajat näkivät vapaa-ajan, ympäristö-, matkailu-, ja liikuntapalvelujen sähköisen asioinnin parantamisen. Kunnat ovatkin jo tarttuneet Kunta-Akkuna – hankkeessa vapaa-ajan ja liikuntapalveluiden prosesseihin ja kehityksen kohteena on mm. avustushakemuslomakkeiden sähköistäminen. Sähköiset lomakkeet saadaan kuntalaisten käyttöön ensi vuoden aikana.

Lisää Kunta-Akkuna – hankkeen kuulumisia osoitteesta www.kunta-akkuna.fi