Tietoa

Kuntien digitalisaation edistämiseen avustusta valtiovarainministeriöltä

Valtiovarainministeriö myönsi 9.12.2020 Nivalan kaupungille ja muille hakemuksessa mainituille kunnille avustusta 391 000 euroa Kunta-Akkuna-hankkeeseen. Hanke kestää 31.10.2022 saakka.

Valtiovarainministeriö myöntää avustusta sellaisiin kuntien hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota ja sen edellyttämää toiminnan muutosta ja juurtumista pysyviksi ja entistä paremmiksi käytännöiksi.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toteutus on jaettu kolmeen osa-alueeseen, joista kuntalaisille näkyvät osat ovat käyttöliittymä ja sen sisälle rakennettava ennakoiva palvelu.

Kuntalaisen käyttöliittymä
* helppokäyttöisyys, saavutettavuus, käytettävyys eri laitteilla

Ennakoiva palvelu
* kuntalaisten palvelutarpeiden ennakointi – käyttäjän taustatiedot huomioiva analytiikka

Kuntarajoista riippumaton toimintatapa
* skaalattava, avoin ympäristö, joka julkaistaan avoimesti kuntien käyttöön.

Valmiit tuotokset

Kunta-Akkuna portaali on avattu 1.3.2022!

Kunta-Akkuna portaali on avattu kuntalaisten käyttöön osoitteessa akkuna.fi.

Kesätyöntekijöiden rekrytointiprosessi

Hankkeen ensimmäinen toteutus on kesätyöntekijöiden rekrytointiprosessin uudistaminen. Uudistettu prosessi mahdollistaa sen, että vuoden 2021 huhtikuussa Nivalan kaupungin kesäduuniseteli on mahdollista hakea täysin sähköisesti. Muut hankkeessa mukana olevat kunnat ottavat uudistetun prosessin käyttöön omassa aikataulussaan aikaisintaan vuoden 2022 keväällä.