Työpajatyöskentely käynnissä!

Työpajatyöskentelyn tavoitteena on kartoittaa ja määritellä kuntien prosesseja, joita halutaan tarjota kuntalaisille Kunta-Akkunassa. Kunta-Akkuna-hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää kuntien sähköistä asiointia ja saada kaikille osallistuville kunnille yhtenäiset toimintamallit ja työnkulut.

Näitä tavoitteita toteutetaan työpajoissa, joissa

  • osallistujat perehdytetään käyttötapausten, prosessien ja palvelupolkujen kuvaukseen
  • kartoitetaan kuntien käytössä olevat järjestelmät
  • opetellaan tunnistamaan prosessit ja priorisoidaan toteutusjärjestys
  • seurataan uusien toimintatapojen ja prosessien käyttöönottoa

Etänä toteutettavissa työpajoissa osallistuvien kuntien edustajat määrittävät ja toteuttavat prosessikuvaukset seuraavaa kokeiluvaihetta varten.

Työpajat pidetään etänä vallitsevan tilanteen takia. Työpajojen kokoonpano vaihtelee sen mukaan mitä prosessia ollaan kehittämässä.

Ensimmäiseksi prosessiksi valittiin nuorten kesätyöt, jota kunnat tukevat samankaltaisin toimin mm. tukemalla paikallisia yrityksiä rahallisesti palkkaamaan nuoria tai tarjoamalla nuorille kesätyöpaikkoja kunnasta.

Seuraava työpaja pidetään ti 16.3. klo 14 Teams-kokouksena!